Το ιστορικό του Ναού, όπως έχει αποτυπωθεί με βυζαντινή γραφή σε τοιχογραφία της εισόδου:

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΔΕ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΤΟΔΕ ΙΕΡΟΝ ΝΑΫΔΡΙΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΑΝΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ“.

ΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ, ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΟΡΜΩΜΕΝΟΥ ΕΥΠΑΤΡΙΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΠΑΙΟΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΙ ΤΟΥ ΕΥΣΕΠΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ.

ΗΡΞΑΤΟ ΩΚΟΔΟΜΕΙΣΘΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1954 ΤΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΕΜΝΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΡΑΤΩΘΕΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1960 ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Α΄ (ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΘΑΓΙΑΣΘΕΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 1962 ΜΗΝΙ ΔΕ ΙΟΥΛΙΩ Η΄.

ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΘΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ν. ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ Α΄ (ΤΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ) ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ. ΑΡΧΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣΔΕ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΕΚΝΩΝ, ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΔΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙΣ ΕΥΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ.

ΙΣΤΟΡΗΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ  2016 ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΩΝ, ΜΗΝΙ ΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΩ ΙΔ΄ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ & ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.