Εντός του Ναού

Στο εσωτερικό του Ναού οι εργασίες ξεκίνησαν με την επισκευή του υπάρχοντος μισογκρεμισμένου τέμπλου. Αφού στοκαρίστηκε και βάφτηκε, φιλοτεχνήθηκε ώστε να παρουσιάζει μία ωραία εικόνα, τουλάχιστον μέχρις ότου αντικατασταθεί πλήρως.

Σειρά είχε το πάτωμα, όπου περάστηκαν πλακάκια δαπέδου σχηματίζοντας όμορφα σχέδια. Κατόπιν όλοι οι τοίχοι -μέχρι ένα ορισμένο ύψος- αλλά και το εσωτερικό όλων των παραθύρων,”ντύθηκαν” επίσης με πλακάκι.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στο ιερό, όπου εκτός από τις επισκευές που χρειάστηκε να γίνουν, φιλοτεχνήθηκε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Παραπονεμένος βέβαια δεν έμεινε ούτε ο εσωτερικός χώρος του ισογείου του καμπαναριού, όπου οι τοίχοι του στοκαρίστηκαν και βάφτηκαν, ενώ στο πάτωμά του περάστηκαν πλακάκια δαπέδου.